31 maggio 2019
Giordana Angi

Riascolta Giordana Angi ospite in “Proteina Zeta" con Susanna Scalzi.

Giordana Angi a Radio Zeta

Venerdì 31 maggio, dalle ore 15.30, Giordana Angi è stata ospite in diretta in Proteina Zeta con Susanna Scalzi.